Home

Úřední deska Zlín

Úřední deska - Portál justic

Úřední deska. Úřední deska soudního exekutora Mgr. Ctibor Brančíka, Exekutorský úřad Zlín, nám. 3. května 1569, 765 02 Otrokovice, IČO 066 24 146 se nachází na adrese:. foto z regionu Vyrazte po stopách Cyrila a Metoděje a poznejte zajímavá místa Východní Moravy. 23.8.2021 / Evroá kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM) je první stezkou zaměřenou na slovanské kulturní dědictví, s původem v České republice Úřední deska. Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Úřední deska. Rok 2021 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600 760 01 Zlín. tel.: 577 006 737 fax: 577 006 746 IČ: 71009221 Ochrana osobních údajů.

Úřední deska. Další základní údaje, informace. Oznámení a jiná úřední sdělení. Vybrané informace pro zeměměřiče. Další základní údaje, informace. Náležitosti návrhu na změnu hranice katastrálního území. Platnost od: 15.04.2015. Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb Úřední deska - Centrum polymerních systémů UTB Zlín. Úřední deska. Statut UNI. Stanovy Centra polymerních systémů. Pokyny ředitele CPS. PŘ/02/2021 Pravidla pro evidenci chemickýchlátek v systému CHEMAX. PŘ/01/2021 Pravidla pro odměňování pracovníků vrámci motivačního programu pro zvyšování kvality Centra. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010 Úřední deska pro Finanční úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště ve Zlíně správní řád), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle. Úřední deska obsahuje zákony, vnitřní předpisy a další dokumenty, jimiž se řídí veškeré činnosti na UTB

Majetek SMZ OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍN

Úřední deska Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008) Název. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Důvod a způsob založen Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Univerzitní 2431 760 01 Zlín Tel.: +420 576 034 205 Fax: +420 576 034 22

Na úřední desce fakulty jsou zveřejňovány ty nejdůležitější informace - úřední sdělení a další dokumenty týkající se celé fakulty. Účelem úřední desky je informovat veřejnost o záležitostech fakulty, jak vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Úřední desku ve fyzické podobě naleznete u vstupu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzitní institut Nad Ovčírnou 3685 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 e-mail: uni@utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz. Ochrana osobních údajů Prohlášení o přístupnost

Zlín - Podhoří | OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍNA

Úřední deska kvv-zlin

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně od 11. 10. 2010 používá elektronické zadávání veřejných zakázek. Aktuální seznam zakázek najdete na Profilu zadavatele. Příručka pro uchazeče Předběžné tržní konzultace Přehled vyhlášených předběžných tržních konzultací: Momentálně nejsou zveřejněny žádné předběžné tržní konzultace. Archiv předběžných. Úřední deska. Detail dokumentu Krajský úřad ZK - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy Kategorie: Číslo jednací: MeUVM 102358/2021 Předkládá: Zlínský kraj, IČ:70891320, DS: scsbwku, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, Czech Republic Umístění: Úřední deska Soudní 1221 Vyvěšeno dne Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511 760 05 Zlín Česká republika tel.: +420 576 035 120 e-mail: dekanat@fai.utb.cz ID: 70883521 UID: CZ7088352 obec Šarovy. Šarovy 100, 763 51 Bohuslavice u Zlína telefon: 577 991 172. Prohlášení o přístupnost Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech

Otevřený kraj Zlínský kra

  1. Oficiální kanál města Zlína - úřední deska. Oficiální kanál města Zlína - úřední deska. CE Development s.r.o.PDF. oznámení o uložení zásilky - CE Development s.r.o. zveřejnění 267 2021 pozemek Santražiny.pdf. zveřejnění 267/2021 prodej, nájem pozemku k.ú. Zlín Santražiny.
  2. Obec Lhota se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál.
  3. Úřední deska - Nařízení mimořádného opatření KHS Zlín č. 9/2020. úřední deska; Menu. Titulní strana; Úřad obce. Povinné informace; Úřední deska; Nařízení mimořádného opatření KHS Zlín... Výběr jazyka. Obsah. Zpět. Nařízení mimořádného opatření KHS Zlín č. 9/2020. mo_khszlin_c9.pdf (6.77 MB.
  4. Kontakty Okresní soud ve Zlíně Dlouhé díly 351 Zlín - Louky, 763 02. IČ: 00025097 . tel: 577 17 17 17 - informační centru
  5. Zdeněk Šohajek, věk 75 let, † 24.08. 2021.Pohřeb kdy: 31. 08. 2021, 14:00; kde: Zlín, kostel P. Marie Pomocnice křesťanů
  6. 760 01 Zlín Kontakty Tel.: 577 991 165 ou@breznice-zlin.cz Úřední deska Zobrazit více. 23. 8. - 11. 10. 2021. Volby - Parlament ČR - 2021 - jmenování zapisovatele OVK. Úřední deska Zobrazit více. 22. 8. 2021. Pozvánka TJ SOKOL Březnice na sobotní pouťovou zábavu

Úřední deska - Střední škola gastronomie a obchodu Zlí

  1. Digitální úřední deska od ověřených profesionálů. Digitalizovaný systém publikování dokumentů. Finanční úspora díky nižší spotřebě tiskovin
  2. Úřední deska. Úřední deska - Aktuální. Zobrazit Úřední desku v samostatném okně ». Sdílet Tweet
  3. Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1 : Call centrum +420 800 77 99 00: Telefon +420 950 175 111: Datová schránka: iqqzpzd: Elektronická adresa podatelny: podatelna.zl@uradprace.cz Úřední hodiny; Úřední deska. Kontaktní pracoviště.
  4. EURES - kdo jsme; Hledáte zaměstnání v zemích EURES? Odjíždíte pracovat do zemí EURES? Vracíte se zpět do ČR? Užitečné odkazy; Dávky v nezaměstnanosti v zemích EURES U1,U

Úřední deska — SZŠ a VOŠZ Zlí

Úřední deska. Aktuální dokumenty - v listinné podobě lze na dokumenty nahlédnout v úřední hodiny - pondělí, čtvrtek 17-19 hodin. Obec Karlovice děkuje Zlínského kraji za poskytnutí dotace na projekt Restaurování kamenného kříže před kaplí v Karlovicích ve výši 51 000,- Kč k. ú. Karlovice u Zlína. Search this site. ZŠ Komenského I, Zlín. Úvo

ÚŘEDNÍ DESKA Kateřina Šáchov Střední škola, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, § 167 odst. 2 a na základě Volebního řádu pro volby členů. Kategorie Název Informace Platnost; Rozhodnutí: Zahájení disciplinárního řízení č. 01 - 2122: Zveřejnil: Semily - OFS Semily 23. 8. 2021: Adresát: Říha.

Promítání filmu Davida Attenborougha Život na naší planetě letní kino Slavičín. 19. 8. 2021. Film britského přírodovědce Davida Attenborougha Život na naší planetě (A Life on Our Planet). Tento pátek, 20. srpna, od 20:30 v letním kině ve Slavičíně budete mít možnost shlédnout dokument, o kterém jeho autor. Úřední deska. Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023. Rozpočet na rok 2021

Kategorie Název Informace Platnost; Rozhodnutí: Krajský přebor 209/20 kategorie U12: Zveřejnil: Zlínský krajský svaz futsalu - STK Zlín 17. 1. 2020: Adresát: kluby, hráči a veřejnost - STK Zlín 30. 6. 202 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Vavrečkova 275 760 01 Zlín tel.: +420 576 031 130 e-mail: studium@ft.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/0100. Ochrana osobních údajů Prohlášení o přístupnost Kategorie Název Informace Platnost; Rozhodnutí: Rozhodnutí DK OFS Svitavy ze dne 5.8.2021: Zveřejnil: Svitavy - DK OFS Svitavy 6. 8. 2021: Adresát: Stanislav Bárta (TJ Sokol Čistá), ID 94121172 - DK OFS Svitavy 31. 7. 2022: Rozhodnutí: Rozpis soutěží OFS Děčín 2021/202 Dokumenty jsou po uplynutí doby vyvěšení automaticky staženy z úřední desky a přesunuty do archivu jednotlivých sekcí ÚD. Hledat v úřední desce. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 30.08.2021 Centrum služeb a podpory Zlín - schválilo ZMV 24.5.2021. 2. 8. 2021 - 31. 8. 2024. Veřejnoprávní smlouva o.

Úřední deska Zlín Soutěže FOTBAL

Úřední deska - Exekutorský úřad Zlí

Kontakty. Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikání. Okresní pracoviště. Ústředí ČSSZ. Klientské centrum. Úřední desky OSSZ Obec Hrobice leží na jihozápadním svahu Hostýnsko - vsetínské hornatiny nad Slušovicemi a dvanáct kilometrů od krajského města Zlín. Ze severozápadní strany je lemována vodní nádrží Slušovice a jihozápad nabízí výhled do širokého okolí a pastviny

Úřední deska. VV - oznámení k převzetí písemnosti - J. Bondra. 18. 8. 2021 - 2. 9. 2021. VV - Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na silnicích I/55 a I/49. 16. 8. Úřad pro zastupování státu Zlín - seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí. Úřední desky. Úřední hodiny pro styk s veřejností a pracovní doba podatelny, případně pokladny jsou zveřejněny na úřední desce každého příslušného celního útvaru. Celní útvar. GŘC - pro hlavní město Prahu, Praha 1 - pro Jihočeský kraj, České Budějovice - pro Jihomoravský kraj, Brno - pro Karlovarský kraj. Vyberte z možností aktuálních nebo archivních záznamů.. Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Napajedla dle §26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je vedle budovy Městského úřadu Napajedla, Masarykovo náměstí 89 Aktuálně vyvěšené dokumenty Úřední deska od 1.10.2009 do 4.2.2019 - archiv Úřední deska obce Vidče je provozována zejména v souladu s ustanovením § 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 3. října 2014 ZLÍNSKO: Z areálu zní opět neřízené detonace. Dnes od 7.15 hodin se z areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích opět ozývají neřízené detonace doprovázené hustým stoupajícím dýmem

Zlínský kraj - kr-zlinsky

Fotografická kniha Zlín vychází v šesti světových jazycích

Úřední deska ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZLÍ

Obec Bezměrov se nachází v okrese Kroměříž, kraj Zlínský. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvešeny stejné dokumenty Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČ: 00545121 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě

TV ZLÍN reportáže: Město zavádí participativní rozpočet

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje - Úřední desk

Úřední deska. Více informací naleznete zde. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze. Kategorie Název Informace Platnost; Rozhodnutí: Zahájení disciplinárního řízení ze dne 23. srpna 2021: Zveřejnil: Královéhradecký kraj - Disciplinární komise Královéhradeckého KFS 23. 8. 2021: Adresát: A1A 0405 Kabeláč Tomáš (FC Slavia Hradec Králové A) ID 93021844, A2A 0401 Holman David (SK Týniště nad Orlicí) ID 95101232, A2A 0404 Šesler Adam (FK Náchod B) ID. Obecní úřad Ludkovice Ludkovice 44, 763 41 Biskupice Telefony: 577 131 933, 604 521 157 E-mail: ludkovice@volny.c Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín. Adresa: Provodov 90, 763 45 Březůvky. odloučené pracoviště MŠ: Provodov 252, 763 45 Březůvky. Telefon: 571 165 506. E-mail: zsprovodov@email.cz použití vitrín - úřední desky a městské informační systémy, reklamní plochy a informace pro firmy; dále nabízíme plakátovací plochy, skříňky na klíče a informační směrovky pro ulice; vitríny dodáváme už 16 let - první kladné reference byly z okresů Zlín, Uherské Hradiště a Brn

Úvodní stránka > Úřední deska > INFORMACE KHS ZLÍN K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI INFORMACE KHS ZLÍN K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací.pdf (313,4 kB územní působnost: Bohuslavice u Zlína, Březnice, Karlovice, Lhota, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín (části - Chlum, Jaroslavice, Kudlov, Lhotka, Louky.

poznámka: Vydává stanoviska týkající se dopravně inženýrské problematiky. Vyjadřuje se k dopravnímu značení, uzavírkám a objížďkám, zvláštnímu užívání silnic Nabízíme outdoorové řešení pro všechny města a obce, které vnímají potřebu nepřetržité komunikace s občany jako prioritu. Venkovní modely jsou připraveny informovat občany v zimě, kdy teploty klesají pod nulu, tak v létě, kdy polední horka mohou překračovat tropické třicítky Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787, 760 05 Zlín; tel.: 577 438 565; email: sekretariat(a)sspgs-zlin.cz, info(a)sspgs-zlin.c elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem. WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální děním v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek Úřední hodiny Krajského vojenského velitelství Zlín jsou zabezpečeny v plném rozsahu. UPOZORNĚNÍ: Do odvolání platí pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest při vstupu do budov úřadu. Doporučujeme vám domluvit si termín osobního jednání.

Oficiální webové stránky obce Veselá u Zlína. Obec Veselá se nachází 13 km východně od Zlína.Patří do valašského regionu. Žije zde trvale 848 obyvatel.První zmínka o obci pochází z roku 1407 Úřední desky - Státní pozemkový úřad V této sekci naleznete všechny úřední desky Státního pozemkového úřadu. Místní příslušnost jednotlivých poboček Státního pozemkového úřadu naleznete zde Úvod - Úřední deska Úřední deska Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Veselá, Veselá č.p. 33, v době úředních hodin (pondělí: 8 - 12; 13 - 18 hod., středa: 8 - 12; 13 - 17 hod.)

Karneval: ZŠ a MŠ Březůvky

ČÚZK - Úřední desk

Kategorie: Úřední deska Zpět. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, IČ: 60730153 v zastoupení: F O R M I C A s.r.o., Slovenská 2685, 76001 Zlín, IČ:46982663, o společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu dráhy. Úřední deska. 07. Prosinec 2020. Valná hromada ČKAIT oblasti Zlín, se uskuteční v náhradním termínu dne 6. září 2021 od 15 hodin ve Zlíně - kulturní dům Masters of Rock Café. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě Elektronickou úřední desku provozuje obecní úřad na svých webových stránkách obce www.kanovice.cz. Tato elektronická úřední deska, vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. správnímu řádu, je shodná svým obsahem kamenné úřední desce Úřední deska Obec Mysločovice. stránky obce. Všechny kategorie Dokumenty Krajský úřad Zlínského kraje Dokumenty Magistrát města Zlín Ostatn. Změny úředních hodin Studijního oddělení v době Vánoc - 21., 22., 23. a 31. 12. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno. Referentka pro 1., 2., 3. ročník bakalářských studijních programů v prezenční formě studia , studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Den Úřední hodiny Pondělí - Úterý 9:00 - 11:00. Obec Zdounky se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty

Živý Zlín v říjnu

Úřední deska - Centrum polymerních systémů UTB Zlí

Úřední deska; Dokumenty ZŠ Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace. reditel@zsamskasava.cz +420 731 440 493. Kašava 193, 763 19 Kašava. Formuláře. Školní řád. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Omluvenka Úřední deska. Název a sídlo školy. 757 01 Valašské Meziříčí Zřizovatel. Krajský úřad Zlínského kraje Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín. Ředitel školy. Mgr. Aleš Kubíček. Statutární zástupkyně ředitele školy. Úřední hodiny: Úter. Úřední deska od Úřední deska do Název a anotace Zodpovídá; 8.7.2021: Rozpočtové opatření 4/2020 [PDF, 104 kB] Simona Urbánková, DiS. 30.6.2021: Účetní závěrka a závěrečný účet obce Hostětín za rok 2020: Simona Urbánková, DiS. 30.6.2021: Rozpočtové opatření 3/2021 [PDF, 110 kB SZŠ a VOŠZ Zlín. Broučkova 372 760 01 Zlín; English Deutsch; IČ: 00226319 Číslo účtu: 14634661/0100 (KB Zlín) +420 577 008 111 info@szszlin.cz Další kontakty Facebook YouTube Mapa stránek; Přihlásit se O webu, zásady použití a hlášení chy

Úřední deska. Úřední deska mikroregionu → NIV - okres Zlín k 1.2.2021.xls (4256 KB) Rozpočty. Slušovice Město . 09.12.2020 - 31.12.2021 Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2021. Přílohy ke stažení (2) Závazný ukazatel rozpočtu - příjmy.pdf (497 KB) Závazný ukazatel rozpočtu - výdaje.pdf (650 KB). Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Úřední deska - Fakulta humanitních studi

Úřední deska. Mimořádná opatření. Výběrová řízení na služební místa. Výběrová řízení na pracovní místa. Veřejné vyhlášky. Dokumenty odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Výroční zpráva Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců dle zákona č. 106/1999. Veřejnosprávní smlouvy podle zákona o. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Barum Czech rally Zlín 2021 Vyvěšeno dne: 16.08.2021, Velikost souboru: 409.6 KB Zveřejnění záměru - pronájem obecních nebytových prosto Fotbal.cz | Oficiální web Fotbalové asociace České republiky. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Kontakty - Centrum polymerních systémů UTB Zlín. Fakturační údaje. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Centrum polymerních systémů. třída Tomáše Bati 5678. 760 01 Zlín. IČ: 70883521

Oprava zdravotních instalací ZŠ Zlín Komenského II

Místo plnění Mateřská škola Vizovice, okres Zlín - dolní budova. Po telefonické domluvě je možno si místo realizace prohlédnout dne 14. a 17. 6. 2019 od 11,30 do 12,15 hodin /tel. 603725797/. Cenovou nabídku zašlete e-mailem na adresu msviz@zlinedu.cz do 20. června 2019. Mgr. Ivana Petrů, ředitelk Úřední deska Služby a správa obce Informace k úřední desce. Na této stránce je zveřejňo­ván obsah úřední desky obce Hvozdná. Úřední desku (listin­nou podobu) naleznete na adrese obecního úřadu Hvozdná, Hlavní 21 Úřední deska. Úvod Bohuslavice u Zlína telefon: 577 991 172. Prohlášení o přístupnosti. Odebírejte náš newsletter. Souhlasím se zpracováním osobních údaj.

Známe ty nejlepší ze soutěže Rozkvetlé město | OFICIÁLNÍ

Územní působnost. | Úřední deska Drážní inspekce. Drážní inspekce má čtyři územní inspektoráty, které svou působností pokrývají celé území republiky. Jednotlivé kraje jsou přiřazeny jednotlivým územním inspektorátům takto: Ostrava. Moravskoslezský. Olomoucký (části) Zlínský (sever) Brno Úřední deska Mikroregionu Slušovicko. Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. Starostka obce Dešná dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a vyhlášky Ministerstva. E-deska - elektronická úřední deska Obecního úřadu Tlumačov. Úřední deska je umístěna před budovou Obecního úřadu Tlumačov v ulici Nádraží. (Odběr aktuálních dokumentů úřední desky z RSS kanálu úřední desky OÚ Tlumačov.) Úřední deska - aktuálně vyvěšené dokumenty. Stav úřední desky k datu 21.8.2021 v.