Home

Mléčnost prasnic

Mléčnost prasnic a vývoj selat. Významným a pro mnohé zemědělce likvidačním faktorem živočišné výroby je současná probíhající celosvětová krize. V tomto období různých spekulací je jen velice těžké predikovat jakýkoliv trend, což k rozvoji daného odvětví nepřispívá Mléčnost prasnic. Mléčnost je schopnost prasnic produkovat mléko v době sání selat. Jako užitková vlastnost má mléčnost prasnic velký význam, protože na její úrovni závisí růst selat po narození. Časové období, po které trvá vyměšování mléka, se nazývá laktace Vzhledem k měnícímu se genotypu zvířat i odlišným podmínkám chovu je třeba parametry výživy stále upravovat podle požadavků. Vysoká mléčnost prasnic je nezbytná pro úspěšný odchov selat a chyby ve výživě mohou až z 30% ovlivnit užitkovost stáda. Oddělení: Chov prasa Mléčnost prasnic Mléčnost je schopnost prasnice produkovat (vyměšovat) mléko v době sání selat. Zootechnicky je vyjádřena hmotností vrhu v 21 dnech věku selat. Časové období, po které trvá vyměšování mléka, se nazývá laktace. Začíná po oprasení a končí zaprahnutím př

Mléčnost prasnic a vývoj selat Zeměděle

CHOV PRASNIČEK A PRASNIC Příspěvky. VÝŽIVA PRASNIC . 3. 5. 2012 | Rubrika: CHOV PRASNIČEK A PRASNIC Celý příspěvek. POROD PRASNIC A PRASNIČEK. 11. 2. 2012 mléčnost prasnice, složení mléka prasete, mlezivo, selata, faktory působící na produkci mléka, mléčnost prasnice, četnost vrh Přeštické prase se řadí mezi tzv. masosádelný typ, který je typický vyšší vrstvou hřbetního tuku. Jeho předností je zejména výborná plodnost a mléčnost prasnic, nenáročnost a vysoká odolnost vůči podmínkám prostředí, stresu a infekcím. Pokud má možnost pobytu venku, uplatní se dobře i jeho chodivost a.

Reprodukční a produkční užitkové vlastnosti prasat

Ovlivnění mléčnosti kojících prasnic výživou - Výzkumný

 1. mléčnost prasnic Konverze Přírůstek Výtěžnost Vyšší výtěžnost Kvalita masa Snížení ztrát odkapem pH (24h) > 5.6 ATB free Vysoký zdravotní status Vysoká váhapři narození/odstavu Počet funkčních struků Váha při narození/odstav
 2. Vyznačují se především vynikající reprodukcí - velký počet selat, mléčnost prasnic a jejich mateřské vlastnosti. Tato plemena jsou odolnější vůči stresu a mají klidnější temperament. Nechybí jim výborná růstová schopnost a dosahují velkého tělesného rámce s pevnou konstitucí, která jim umožňuje dobrou.
 3. V diplomové práci jsem se věnovala zhodnocení reprodukčních vlastností na vybrané rodinné farmě. V první části jsem se věnovala zpracování literárního přehledu na dané téma. Popsala jsem plodnost a mléčnost prasnic, vlastní porod a plodnost kanců. Dále plemena, která byla využívána v pokusu
 4. Homepage poradenstvi clanky all 241-nov-porodna-prasnic-na-farm-stonava. 24.11.2004 NOVÁ PORODNA PRASNIC NA FARMĚ STONAVA. Páteří každého úspěšného chovu prasat je bezesporu dobrá porodna prasnic. Tuto skutečnost respektovali i na farmě Stonava a rozhodli se pro rozsáhlou investici do tohoto velmi důležitého článku produkce jatečných prasat
 5. Nedostatečná mléčnost prasnic je příčinou hladové horečky (nejdříve neinfekční, potom infekční E. coli a Klostridie - průjmy - vysoké úhyny). Až 90 % průjmů v období po porodu je způsobeno hladovou horečkou. Zdravé, početné a vyrovnané vrhy - správná bilance živin během gravidity
 6. Fortibac ® F Plus. Fortibac ® F Plus zvyšuje příjem krmiva, vstřebávání živin a zajišťuje lepší mléčnost prasnic. Díky komplexnímu účinku výrobku jsou vrhy selat vyrovnanější a jejich odstavová hmotnost je vyšší. V předvýkrmu Fortibac ® F Plus podporuje rozvoj trávicího traktu, zajišťuje u selat vyšší denní přírůstky, lepší zdravotní stav a tím.
 7. 16. Mléčnost prasnic, složení mléka, vlivy působící na množství a složení mléka. 17. Výkrmnost, zjišťování výkrmnosti, vlivy působící na výkrmnost. 18. Jatečná hodnota, zjišťování jatečné hodnoty, vlivy působící na jatečnou hodnotu. 19. Kvalita masa a sádla, hodnocení kvality masa, vady PSE a DFD. 20

 1. • Mléčnost prasnic Chantal Farmer, Kanada • Agresivita selat a okusování ocásků Prof. Sandra Edwards, Spojené království • Imunizace a design vakcinačních programů u prasat Enric Mateu, Španělsk
 2. Mléčnost prasnic pro účely kontroly užitkovosti se vyjadřuje hmotností vrhu ve věku 21 dní. Na 1 kg přírůstku živé hmotnosti sele spotřebuje asi 4 kg mateřského. V podmínkách praxe se využívá hlavě první polovina laktace, kdy je produkce mléka vyšší a selata jej pro zdárný růst a vývin nejvíce potřebují
 3. Předpoklady, které vedou k dosažení dobrých výsledků a kterých lze dosáhnout šlechtěním, jsou vysoká porodní hmotnost selat a jejich vyrovnanost, vysoký počet struků a dobrá mléčnost prasnic
 4. 6.Průměrná mléčnost prasnic se zvýšila o 25kg. 7.Ztráta živé hnotnosti prasnic se snížila o 5kg. 8.Servis-perioda se zkrátila o 3,2 dne. 9.Podíl neříjících se prasnic po odstavu se snížil o 8,2%. 10.Počet odchovaných selat od prasnice za rok stoupl o 0,8 selete..
 5. ulosti významně zvýšil počet narozených selat ve vrhu. V roce 2009 se v České republice rodilo živě v průměru 23,7 selete na prasnici a v roce 2019 už to bylo 32,4 selete. To je podle Českého statistického úřadu nárůst o 36,7 %. Průměrná porodní hmotnost selete se snížila a mléčnost prasnic a.
 6. Genetika versus ekonomika. V souvislosti s nárůstem počtu selat ve vrhu se stále častěji hovoří o hyperplodných liniích prasnic. Jejich využívání neznamená lámání rekordů v ukazatelích užitkovosti, ale snahu co nejlépe využít reprodukční potenciál zvířat
 7. Léto je tu a je nejvyšší čas k provedení opatření, která omezí nepříznivý dopad tepelného stresu na příjem krmiva. Tepelný stres může výrazně ovlivnit užitkovost prasnic. Jakmile teploty ve stáji překročí 27°C, začnou se u prasnic projevovat negativní účinky tepelného stresu. Snížení příjmu krmiva, nižší mléčnost, větší ztráty živé hmotnosti.

Print page - web2.mendelu.c

V rámci národního programu ČR se také pracuje na superplodné linií. Registrují se všechny výše uvedené informace. CBS - Czech Breeding services s.r.o., v rámci svého šlechtitelského programu, se zaměřuje na uvedenou selekci, implementuje a rozšiřuje popsaný systém tvorby výkonných a autonomních prasnic prarodičovské a rodičovské generace Silnou stránkou této genetiky je početnost struků, utváření mléčných lišt a s tím spojená výborná mléčnost. V 21 dnech stáří selat se hmotnost vrhu v průměru pohybuje kolem 80 kg, v den odstavu potom přesahuje 100 kg. Nejde však jen o kvalitu těch nejlepších prasnic Mléčnost prasnic se vypočítá vážením selat před a po krmení, jakož i stanovením jejich celkové hmotnosti 21 dní po narození. Množství a kvalita selat závisí nejen na průběhu těhotenství. Úloha plemene, tělesná hmotnost prasete, jeho stáří. Zpravidla zástupci masných plemen přinášejí 1-2 prasata více než. Lepší mléčnost a kondice prasnic a krav; vyšší příjem krmiva a lepší mléčnost s vyšším obsahem živin a imunoglobulinů v mlezivu. Díky optimalizaci trávicího traktu a podpoře imunity napomáháme ke zlepšení reprodukčních parametrů a kondice zvířat

Zootechnika - Chov Prasat - Chov Prasniček a Prasni

Záznamový list výukového materiálu Název školy SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0033 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Název výukového materiálu Chov prasnic 2 Označení VY_32_INOVACE_151_Chov_prasat Vzdělávací obor 41 -51 -H/01 Zemědělec - farmář Tematická. Výživa prasnic jalových je uskutečňována po odstavu selat a převodu do eros centra. Jde o specifickou část výživy prasnic, která má za cíl zajistit dostatek živin pro správnou funkci reprodukčního aparátu prasnice. Při plánovém odstavu je poslední krmení prasnice uskutečněno večer před odstavem Výživa a krmení prasat. Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. Výživa a krmení prasat v souvislosti s technikou krmení (způsob předkládání krmiva) přináší značné množství variant a kombinací technologického řešení pro všechny kategorie chovaných prasat Mléčnost je jednou z kvantitativních vlastností a vzhledem k její významnosti je vhodným selekčním kritériem při hodnocení užitkovosti králic. V praxi se vyjadřuje obdobně jako u prasnic hmotností vrhu v 21 dnech. Koeficienty dědivosti pro plodnost a mléčnost jsou uváděny v nízkých hodnotách, např

Mléčnost (kg) 65,9 65,8 56,3 Zabřezávání prasnic: 82,8 % v PP, 42,9 % v inseminaci Podíl inseminace: 32 % Ročenka SCHP 2013, databáze PC Porovnání reprodukční užitkovosti prasnic ČBU,ČL a Pc BU LA PC Všech nar./vrh 10,30 10,74 10,52 Živě nar./vrh 9,65 9,72 9,81 Dochovaných/vrh 8,94 9,01 8,7 Chov prasnic (landras, durock, bile uslechtile) Přidejte téma. Přidejte téma. Otočit řazení příspěvků. Zobrazit vše 50 příspěvků na stránku 100 příspěvků na stránku 250 příspěvků na stránku. PETR.HLOUCH. 29.3.2015 20:47

výborná mléčnost . Efektivita. nízký věk při prvním zapuštění. nízká spotřeba krmiva u prasnic . potomstvo s výbornou konverzí, vysokými přírůstky a optimálním zpeněžením Vitalita a odolnost. dlouhověkost. nízká mortalita prasnic. vysoká celoživotní užitkovos Zhodnocení reprodukčních vlastností prasnic ve vybraném užitkovém chovu. Martina Behančínová. Mléčnost prasnic byla výsledkem kvalitního krmení ječným šrotem, napájením dobrou vodou a minimalizací náhlých změn ve výživě. Dobrá a suchá podestýlka musela být vždy k dispozici. Odchov se realizoval dle pohlaví, kanečci se kastrovali ve 3 týdnech, někdy i v 6 měsících. Často vesnická komunita držela kance.

Důvod tak časté incidence macešského chování zřejmě souvisí s jednostrannou selekcí prasnic na produkční ukazatele (počty narozených selat, mléčnost, říjivost atd.). Naopak mateřské chování prioritu nemělo - jako by se o vše potřebné měl postarat člověk V průběhu kojení prasnice ztrácí na váze, nadměrné zhubnutí ohrožuje další využití prasnice. CHOV PRASNIC VYSOKOBŘEZÍCH, RODÍCÍCH A KOJÍCÍCH V podmínkách odchovu selat se zkráceným obdobím kojení se nároky na mléčnost prasnic snižují (přesouvají se do prvního měsíce laktace) PIC Produkty. Česká PIC dodává chovatelům mateřskou genetiku ve formě prasniček rodičovské i prarodičovské generace. Chovatel se může rozhodnout zcela uzavřít farmu pro další nákup prasniček. V tomto případě PIC zajistí dodávku sperma prapra a pra-rodičovských kanců a poskytne chovateli všestrannou technickou. Ze živin ,které ovlivňují mléčnost prasnic a tím i přírůstky selat je nejdůležitější lyzin.Také příjem energie ve formě tuku je velmi důležitý. Způsob krmení je individuální,2x denně.Voda (10-140C) 15 - 25 l denně. Ošetřování vysokobřezích,rodících a kojících prasnic

Po porodu postupné zvyšování dávky, snaha o maximální příjem krmiva a mléčnost. Další restrikce před odstavem, snížení mléčnosti. Regulace krmné dávky (koncentrace živin) na objemových dávkovačích, na řízených počítačových systémech nastavením krmné křivky. Zabránění ztučnění prasnic během. Základní věcí v chovu prasat je plodnost prasnic a následně dobrá mléčnost prasnic. To podstatným způsobem ovlivňuje jejich výživa. Pro březí prasnice je obecně doporučována méně koncentrovaná krmná dávka s vyšším obsahem vlákniny proti zatloustávání prasnic a následným poruchám plodnosti 1 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Chov hospodářských zvířat v.. Velmi často počet selat na prasnici a rok nedosahoval předpokládaných parametrů pro daný genofond. Příliš vysoká v porovnání se staršími liniemi byla míra vyřazování prasnic i z dalších důvodů, jako jsou nedostatečná mléčnost, nízké procento zabřezávání, vysoké procento málo životaschopných selat 2011 MLÉČNOST PRASNICE - mléčnost prasnice, složení mléka prasete, mlezivo, selata, faktory působící na produkci mléka, mléčnost prasnice, četnost vrhu CHOV PRASNIČEK A PRASNIC

Co ovlivňuje mléčnost u prasnic Velikost vrhu, věk prasnice, pořadí laktace, výživa, kondice, věk při prvním zapuštění, tvar žlázy, mikroklima 3 znaky a koeficienty dědivosti s nízkou dědivostí (reprodukce) cca o 10 - 20 % se střední dědivostí (výkrmnost) cca o 5 - 8 % s vysokou dědivostí (jat. hodnota) o žádné 30. 10. 2017 1 1 Možnosti hodnocenía optimalizace managementu výkrmu prasat ve vztahu k výživě. Stupka R, Čítek J., Šprysl M. 2 Faktory ovlivňující ekonomiku produkce 1. Dosahovaná reprodukční užitkovos Podle dostupných údajů přibližně u 17 % prasnic základního stáda je 66 % mrtvě rozených selat a až 62 % úhynu živě narozených selat v prvních třech dnech po porodu. V závěru přednášky přednášející zhodnotil faktory ovlivňující mléčnost prasnice a příjem mléka selat, vývoj aktivity trávicích enzymů a. Vysoký potenciál plodnosti rodičovské generace prasnic; Výborná mléčnost a schopnost odchovávat velký počet selat; Funkční exteriér plemenných zvířat a odolnost; Maximalizace růstové schopnosti vykrmovaných zvířat; Důraz na optimální zmasilost prasat ve výkrmu ve vztahu k minimalizaci konverze krmi

Přeštické prase - U Chasník

 1. Pokud totiž není v této životní a produkční fázi příjem energie dostatečný, má to negativní dopady na mléčnost prasnic, nebo na jejich více, či méně intenzivní ztrátu kondice.
 2. Produkční ukazatele v chovu prasat. Chov prasat stále patří mezi významná odvětví živočišné výroby. Na celkové celosvětové spotřebě masa se vepřové maso podílí ze 40% a prasata patří mezi čtvrtý nejpočetnější druh chovaných hospodářských zvířat. I přes nepříznivý vývoj chovu prasat v ČR se musí.
 3. .) post mortem = 5,6 a méně DFD dark, firm, dry (tmavé, tuhé, suché) vysoké pH za 24 hodin post mortem = 6,2 a více SEUROP Aparativní zpeněžován
 4. Inovativní řešení období porodu prasnic. V dnešní době, kdy jsou chovány moderní genotypy prasat, charakteristické velmi rychlou intenzitou růstu a vysoký reprodukčních potenciálem, je kladen velký důraz na správnou výživu prasniček a prasnic v období okolo porodu, a to více něž kdykoliv předtím

Mléčnos

 1. Jaro začalo bohatým programem ve znamení prasat. V pátek 21. 3. 2014 proběhl v Brně, v Hotelu Myslivna den prasat. Dopolední program, organizovaný SCHP v Čechách a na Moravě, byl věnován problematice afrického moru
 2. Největší koncentrace je však v kolostru a zralém mléce. U prasnic je koncentrace laktoferinu v kolostru asi 1359 µg/ml a ve zralém mléce asi 408-924 µg/ml. Většina výzkumů se soustředila především na činnost laktoferinu jako modulátoru imunitní funkce
 3. - mléčnost prasnic se hodnotí podle hmotnosti vrhu v 21, 42, 56 dnech na 1 kilogram přírůstku připadá 3 - 4 kilogramy mléka. - mléčnost králic - hodnotí se podle přírůstku u mláďat, 1 kilogram přírůstku = 2 kg mateřského mléka. Složení kravského mléka a mleziva (v procentech)
 4. Vliv genotypu RYR1 na užitkovost prasnic. Kahánková, L. Ústav genetiky, MZLU v Brně. Abstrakt. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv genu RYR1 (HAL) na vybrané užitkové znaky v souboru 1009 plemenných prasnic z 18 náhodně vybraných šlechtitelských chovů jižní Moravy

70. Systémy chovu prasnic - technika a technologie 113 71. Hybridizační program v chovu prasat 116 72. Zoohygienické zásady a zdravotní problematika v chovu prasat 120 73. Plemena a hybridi slepic nosného užitkového typu 121 74. Plemena a hybridi slepic masného užitkového typu 123 75. Plemena a hybridi krůt, kachen a hus chovaných. plodnost prasnic, jejich mléčnost a mateřské schopnosti. Nižší přírůstky a zmasilost jsou způsobeny výživou, ve které je vyšší podíl vlákniny a chybí koncentrovaná krmiva a preparáty v ekologických chovech zakázané. Vyšší podíl tuku může být způsoben pobytem ve výběhu Sano - Moderná výživa zvierat, s.r.o. 27 25 23 21 19 17 15. 2006. 2007. 2008. Graf č. 3: Počet odchovaných selat v 25 kg na prasnici a rok 0,82 0,80 0,78 0,76 0,74 0,72 0,

Nedostatečná mléčnost prasnic je příčinou hladové horečky (nejdříve neinfekční, potom infekční E. coli a Klostridie - průjmy - vysoké úhyny). Až 90 % průjmů v období po porodu je způsobeno hladovou horečkou. Zdravé, početné a vyrovnané vrhy - správná bilance živin během gravidit Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního. konkrétních příčin neúspěchu žáků může být užitečnější použít relativně jednodušší informace, jako jsou třeba procenta žáků, kteří jednotlivé úlohy zvládli, kteří některou otázku vůbec nezkusili ře.. Přihlášku jsem vyplňoval na jaře 1999 a v srpnu 1999 mi přímo telefonovali, že pro mě mají stáž, ale pouze v chovu prasat. Takto jsem se tedy dostal k prasatům. Na farmě bylo 5500 prasnic, 20 zaměstnanců, já jsem byl prvním Čechem na farmě, nejspíše i v dané oblasti, který se tam vyskytl

Vyziva prasat - 200 organicky vazany jod ve vyzive prasni

Prasata Envi Produk