Home

Norma ISO 690

Nejnovější citační norma ČSN ISO 690 (vyd. 2011) je zaměstnancům a studentům MU dostupná pouze v tištěné formě v knihovnách MU. Zájemcům o elektronickou verzi proto doporučujeme využít české interpretace normy, např.: Metodika tvorby bibliografických citací Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. V souvislosti s touto situací jsme se rozhodli vypracovat metodiku, která by srozumitelně podal Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Interpretace normy. Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný. Historie normy. Norma ISO 690 byla poprvé vydána v roce 1987 (jako norma ISO 690), byla doplněna v roce 1997 (označení ISO 690-2) a nejnovější verze, která sjednotila obě předchozí a upravila určité oblasti je z roku 2010 (opět pod názvem ISO 690)

Portál EIZ - Citační norma ČSN ISO 690 (interpretace

Na norma ISO 690:2010, os elementos a incluir nas referências bibliográficas são classificados como obrigatórios e facultativos, podendo os mesmos variar consoante a existência desses elementos no tipo de documento a referenciar La norma UNE-ISO 690:2013 es idéntica a la Norma Internacional ISO 690:2010. En las directrices se define cuáles son los elementos que debe tener una referencia bibliográfica, su orden y su secuencia de presentación. Sin embargo, las directrices relativas a la puntuación y el estilo tipográfico no son obligatorias

 1. Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ)
 2. ISO 690 is an ISO standard governing bibliographic references in different kinds of documents, including electronic documents. This international standard specifies the bibliographic elements that need to be included in references to published documents, and the order in which these elements should be stated
 3. ©Štefan Kimlička 2004 - Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 8 Špecifikácia prvkov popisu poradie podľa normy ISO 690: 1. Primárna zodpovednosť 2. Názov 3. Druh nosiča 4. Sekundárna zodpovednosť 5. Vydanie 6. Označovanie zväzkov seriálových publikácií 7. Vydavateľské údaje 8. Časové údaje 9. Rozsah 10.Edíci
 4. CITER UN DOCUMENT AVEC LA NORME ISO 690 ARTICLES ET PÉRIODIQUES Article Auteur. Titre de l'article. Titre du périodique, année, n°, pages. Article électronique Auteur. Titre de l'article. Titre du périodique[en ligne], année, n°, pages. [Consulté le JJ/MM/AAAA]. Disponible à l'adresse : URL ou DOI Numéro de périodique Titre du.
 5. Od prosince roku 1996 platí pro bibliografické citace norma ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. V lednu 2000 byla vydána norma pro citování elektronických dokumentů ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
 6. 2. STN ISO 690-2 InformÆcie a dokumentÆcia. BibliografickØ citÆcie. ase 2: ElektronickØ dokumenty a ich asti z decembra 2001. Norma STN ISO 690 z mÆja 2012 poskytuje nÆvod na tvorbu bibliografických odkazov a citÆcií, nepredpisuje vaak ich konkrØtny atýl. Norma stanovuje, ~e ka~dý œdaj vodkaze musí by zrete>neoddelený. ZÆroveH.
 7. 1/3 Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému 1. Autori Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a (angl. and)

ČSN ISO 690 - Citac

ISO 690 - WikiKnihovn

 1. Referencia:http://www.buc.unican.es/formacion/citarbibliografiaseguniso69
 2. International Organization for Standardization (ISO) é o organismo internacional de referência para a normalização. As normas internacionais, ISO 690:1987 e ISO 690-2:1997 estabelecem a ordem dos elementos na elaboração das referências bibliográficas, bem como as convenções para a transcrição e apresentação da informação proveniente das mais diversas fontes de informação
 3. L'ISO 690 est une norme internationale élaborée par le comité technique ISO/TC 46, sous-comité SC 9 de l'ISO. Elle donne des principes directeurs pour la rédaction de références bibliographiques et de citations. Elle s'applique à tout type de ressources ayant fait l'objet d'une publication, y compris sous forme électronique
 4. Norma ISO 690 nestanovuje interpunkci pro citace. V příkladech uvádí pouze ilustrativní schéma interpunkce - například oboustrané mezery u znaku dvoj-tečky :ÿ. ISO 690:1987 uvádí k oddělovacím znakům následující: Pro všechny citace v rámci jedné publikace má být užíván jednotný systém interpunkce
 5. Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdroj ů (česká verze normy ISO 690:2010) Zde ňka Firstová Univerzitní knihovna Z ČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 21.9.2011 14:16:00 s komentá ř
 6. Norma ISO 690 ve výkladu Zdeňky Firstové je dostupná na stránkách ČNS ISO 690:2011.Dále existují interpretace ISO 690, které navrhují řešení nejednoznačností obsažených v původní normě.Podrobnou interpretaci a doplňující příklady citace ISO 690 nabízí online příručka Olgy Biernátové a Jana Skůpy.Je také možnost generovat citace ISO 690 online
 7. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické . Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. PATENTY A NORMY Pozn. U zákonů je autorem země (ve smyslu působnosti zákona), u českých zákonů je to ČESKO (dokumenty vydané po roce 1993). ČESKO

Bibliografické citace elektronických informačních zdrojů určuje CSN ISO 690-2, která je platná od ledna 2000 a vychází z norma ISO 690-2 z roku 1997. Norma specifikuje prvky bibliografických citací elektronických dokumentů, stanoví a předepisuje pořadí prvků citace a zavádí konvence transkripce a úpravy informací. Důvodů pro citování použité literatury je hned několik: dodržení autorské etiky a zákona o autorských právech; odkázání čtenáře na další literaturu; důkaz vlastní znalosti tématu. Nejrozšířenější citační normou je v České republice norma ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. literatura. zdroje Norma ISO 690 doporučuje, jak citovat i další typy dokumentů. Např. sborník, příspěvek ve sborníku, výzkumná zpráva, patent, norma, firemní literatura. 4.1.2 Praktické příklady citování - elektronické dokumenty Specifické údaje, které se citují u elektronických dokumentů TECHNIKY A PRÍKLADY CITOVANIA PODA STN ISO 690: 2012 1 ZÁKLADNÉ POJMY Táto medzinárodná norma je určená autorom a vydavateľom na vytváranie bibliografických odkazov, ktoré sa zaraďujú do bibliografií, a na formuláciu citácií, ktoré sa nachádzajú v texte a spájajú text so záznamom v zozname bibliografických odkazov norma ISO 690 nepřipouští. V případě knihy tohoto typu se defacto jedná o knihu s charakterem sbor-níku. Pro přehlednost je proto vhodné kapitoly citovat modelem, který je uveden v části ??. Příspěvek ve sborníku. Příklady: TOMAN, M. - KREJČÍ, J. Imunita proti infekci. In Veterinární imuno-logie. 1. vyd. Praha: Grada, 2000

o své zkušenosti z normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace, která nově řeší formální stránku odkazů na použitou literaturu v odborných článcích či publikacích. Tato norma nahrazuje dřívější ČSN 01 01 97 Bibliografické citace a byla vydána po částech v prosinci 1996 a v lednu 2000 Norma międzynarodowa PN-ISO 690 : 2012 nie narzuca określonego sposobu tworzenia bibliografii załącznikowej. Prezentowane opracowanie jest tylko propozycją Biblioteki Głównej w tym zakresie. Opracowano na podstawie poniższych publikacji i norm dostępnych w bibliotece. • SO 690 : 2012. Informacja i dokumentacja PN-I - Wytyczne.

ČSN ISO 690-2 (010197) - Technické normy ČS

Citační norma ISO 690:2011 •ibliografické citace a odkazy •https://www.iso690.zcu.cz •Jak citovat •Časté chyby •Odkazy/citace •Metody citování •itace vs. parafráze •Detaily k pramenům včetně příkladů norma ISO 690:2010 Text dotazu. Dobrý den, je někde k dispozici český překlad normy ISO 690:2010? Děkuji za odpověď. Odpověď. Dobrý den, pokud jde o Národní Knihovnu, uvedenou normu máte možnost v tuto chvíli prostudovat ve studovně Knihovnické literatury Problémem je, že Word tento formát neumí. Jednou z možností je použít rozšíření ČSN ISO 690 pro MS Word, ale to není úplně optimální, pokud už ve Wordu máte nějaká zdroje zadané. Tohle rozšíření totiž upravuje, která pole jsou pro který typ zdroje povinná, takže se vám to může pobláznit Citování podle ČSN ISO 690 a dalších citačních stylů. V katalogu knihovny je možné generovat citace nejen pro ČSN ISO 690, ale také např. podle stylu APA, CSE, ISO 690, Harvard nebo Chicago (po vygenerování je nutné vždy citaci zkontrolovat, popř. opravit).. Přehlednou metodiku tvorby bibliografických citací podle ACS, APA, CBE/CSE, Harvard, Chicago, JAMA/AMA, MLA, NLM a.

Normas iso 690

ISO 690:2010 gives guidelines for the preparation of bibliographic references. It also gives guidelines for the preparation of citations in Latin scripts in works that are not themselves primarily bibliographical. It is applicable to bibliographic references and citations to all kinds of information resources, including but not limited to. Mezi nejčastější citační normy v českém prostředí patří ČSN ISO 690:2011 a APA style (zejména pro psychologii a příbuzné obory). Práce s literaturou vás bude provázet během celé vaší práce na odborném textu. Citační norma vysvětluje nejen jak citovat literaturu, ale i jak parafrázovat a jak se vyhnout plagiátorství

příklady citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

 1. Norma ČSN ISO 690:2011. Norma nahrazuje starší verze - ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000. Je použitelná pro bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, tištěné i elektronické dokumenty, kartografické dokumenty, grafická a hudební díla i audiovizuální dokumenty
 2. Hola, espero que les sirva el video, les dejo el link del material utilizado. link del libro en forma digital : http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_..
 3. Jelikož norma s pojmem kapitola vůbec nepracuje a uvádí pouze a jen příspěvek v knize, je tento model použit i pro kapitolu 2.1.5 Periodikum (= asopisy, týdeníky, denní tisk) 2.1.5.1 Citace periodika jako celku Název časopisu: podnázev časopisu. Vedlejší názvy. Místo vydání: Vydavatel, rok, od kterého vychází-. ISSN
 4. A norma ISO 690:2010 - Information and documentation: guidelines for bibliographic references and citations to information resources, foi desenvolvida pela ISO (International Organization for Standardization), e fornece indicações para a elaboração de citações e referências bibliográficas.. No que diz respeito à formatação de citações e referências bibliográficas, esta norma.
 5. Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, citácie, atď. Rozšírenie tejto normy: ISO 690-2:1997, Information and documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts thereo
 6. Užitečné zdroje • Metodika tvorby bibliografických citací • Interpretace normy ČSN ISO 690 • vzor diplomové práce KISK FF MU • pokyny pro zprostředkovanou citaci v časopise Československá psychologie 47. Tištěná monografie - řešení Staročeské satiry. Praha: Vyšehrad, 1942, 93 s. Národní knihovna, 11. svazek
 7. De acordo com a norma ISO 690, o formato da citação é igual para todo o tipo de documentos, devendo apresentar, entre parênteses, os seguintes elementos: Apelido do(s) autor(es), Ano de publicação) (Menezes, 2010

Norma Internacional ISO 690-2 para estos documentos electrónicos deben reflejar la identidad, no uno de los documentos que la subroga. Los nuevos formatos y tecnologías electrónicas continuarán en desarrollo. Como este tipo de desarrollo evoluciona en un amplio uso internacional, esta parte de la ISO 690 será rectificada cuand Označení normy: STN ISO 690 Třídící znak: 010197 Katalogové číslo: 114900 Datum vydání normy: 1.5.2012 Kód zboží: NS-544800 Počet stran: 52 Přibližná hmotnost: 156 g (0.34 liber) Země: Slovenská technická norma Kategorie: Technické normy ST Standardization (ISO) Referencias estilo ISO 690 y 690-2. Refer 690 6902 FONO ETOAL UCV 2 Referencias estilo ISO 690 y 690-2 -La norma ISO, International Organization for Standardization, es una entidad internacional con sede en Ginebra. Fue fundada en octubre de 1946 La ISO, International Organization for Standardization, publica una norma que és el marc general per a la presentació de les citacions bibliogràfiques i de les bibliografies.La norma ISO 690 no és un estil, sinó les directrius per a indicar les dades mínimes de menció. Aquesta norma s'ha revisat recentment i la que s'ha tindre com a referència és la UNE-ISO 690:2013, traduïda al.

Preh ad normy STN ISO 690 Úvod Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard, akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690.Táto norma upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov, at ISO 690:1987 Documentation — Bibliographic references — Content, form and structure. Abstract . Specifies the elements to be included in bibliographic references to published monographs and serials, to chapters, articles, etc. in such publications and to patent documents. Sets out a prescribed order for the elements of the reference and. La Norma ISO 690 fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 46 Información y documentación, Subcomité SC 9, Presentación, identificación y descripción de documentos. La tercera edición anula y sustituye a la segunda edición de la Norma ISO 690:1987 y a la primera edición de la Norma ISO 690-2:1997 cuyos textos se han revisado. ISO 690 w Polskiej Normie. Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdził normę PN-ISO 690:2012P będącą polskim odpowiednikiem normy ISO 690:2010 [IDT]. Norma ta zastąpiła stosowane wcześniej normy PN-ISO 690:2002, PN-ISO 690-2:1999 oraz PN-N-01222-07:1979 Kompozycja wydawnicza książki - Bibliografia załącznikowa.. Przykłady cytowań Wydawnictwo zwart Norma ISO 690:2010 Citar según la norma ISO 690:2010 11 Redactar referencias bibliográficas según la norma ISO 690:2010 13 Fuente de los datos 14 Elementos clave de una referencia bibliográfica 15 Elaborar una bibliografía según la norma ISO 690:2010 21 Referencias de libros, capítulos de libros, artículos de revista y páginas we

Citas en el texto según UNE-ISO 690 Inserta las citas en tu texto mediante claves autor-fecha: (apellido(s) del autor año del documento). Dependiendo si mencionas o no al autor al redactar tus frases, de si te refieres a una parte concreta de la fuente y por tanto citas la página, de si hay menos o más de tres autores, etc., se pueden dar. Norma ISO 690 para Redaccion de Referencias Bibliograficas. 1. Sistema BibliotecarioUniversidad Francisco Gavidia. 2. OBJETIVO:Dar a conocer la forma de cómoelaborar referencias bibliográficas,bibliografía y citas bibliográficas;basados en norma ISO 690. 3 Norma UNE-ISO 690:2013. Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to information resources La norma ISO 690:2010(E) pág. 10 . Cómo redactar las referencias bibliográficas según el tipo de documento A continuación te vamos explicar, con más detalle y con ejemplos, la forma de redactar las referencias bibliográficas según la norma ISO 690:2010(E) de diferentes tipos de documentos: documentos impresos documentos electrónico UNE-ISO 690:2013. Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información. Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Information et documentation

Según norma ISO 690 y 690-2 (International Organization for Standardization) 1 Manual redactado por el sistema de Bibliotecas DUOC UC. 2 I. CITAS BIBLIOGRAFICAS PARA DOCUMENTOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS. 1.1. Libros impresos La cita se construye con los siguientes elementos: 1. Autor Obsah 2/62 . OBSAH . Obsah. La International Organization for Standardization (ISO) desarrolló la Norma ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources siendo traducida al español, UNE-ISO 690 Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información, en mayo de 2013 por.

Normas APA, Vancouver e ISO 690/690-2. Muchos nos habéis trasladado dudas al redactar o corregir el apartado de la Bibliografía. Las referencias bibliográficas siguen una normativa, que depende del área de conocimiento de tu Tesis; las más seguidas son la Normativa APA, las normas Vancouver y la ISO 690/690-2 presentación, identificación y descripción de los documentos. La norma ISO 690-2 ha sido aprobada para su publicación como norma internacional y estará disponible en su versión impresa a finales del otoño de 1997. Índice del contenido completo de la norma ISO 690-2 Introducción 1. Ámbito 2. Referencias 3. Definiciones 4 Citas y referencias bibliográficas Según Normas ISO 690. Blog. Aug. 23, 2021. Tips for finding success in remote sales; Aug. 23, 2021. Why you should focus on storytelling in presentation normas iso 690 1. normas iso 690:2010 universidad nacional del santa escuela acadÉmica profesional de ingenierÍa civil tÉcnicas de estudio e investigaciÓn ancash - nuevo chimbote 2015 anthony junior dioses granados 2. 1. cubierta 3. 2. portada 4. 3. pÁgina de aceptaciÓn( op.) 5. 4. pÁgina de dedicatoria 6. 5

Predmet normy STN ISO 690 - upjs

Norma ISO 690:2010 Esta norma internacional proporciona directrices para la redacción de citas y referencias bibliográficas de todo tipo de recursos (monografías, publicaciones seriadas. En la Facultad de Derecho se cita de acuerdo con las Norma UNE-ISO 690. Puedes acceder a la norma completa en la . biblioteca virtual (consulta las instrucciones de acceso en Bibliografía y citas UNIR). Además, encontrarás a continuación una breve guía con ejemplos simplificados Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (010197) ČSN ISO 690 (Neplatné normy lze dodat - informujte se, prosím, e-mailem viz.kontakty) Jazyková varianta: Norma je v češtině. Účinnost: 01/1997 - 03/2011: Náhled norm Norma ISO 690:2021-ed.4. 11.6.2021 - Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resource Norma ISO 690 pro bibliografické citace specifikuje prvky, které je třeba uvádět vcitacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků apod. vtěchto publikacích. Jedná se o jejich obsahovou, formální a strukturální úpravu. Norma se týká citací dokumentů publikovaných

Norma ISO 690:201

Norma ČSN ISO 690 je k nahlédnutí u výpůjčního pultu centrální knihovny FSV UK v Hollaru. Kromě této normy jsou používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační styly, pro zpracování bibliografických citací, více zjistíte v přehledné příručce tvorby bibliografických citací 4 norma ISO 690 A norma internacional, ISO 690:2010, 3.ª edição, substitui a 2.ª edição da ISO 690:1987 e a 1.ª edição da ISO 690-2:1997. Esta norma estabelece uma ordem obrigatória para os elementos da pro potřeby citování a strukturování bibliografických záznamů [ISO/DIS 690], která bude už jen jedna a nahradí obě aktuáln platné normy ISO 690:1987 a ISO 690-ě 2:1997. Měla by zahrnovat i další typy dokumentů, jako jsou mapy, zvukové a obrazové dokumenty aj. Prozatím není publikována. Jakmile bude, bud

Norma UNE-ISO 690 - Biblioteca - Mondragon Unibertsitate

La norma UNE-ISO 690 Información y documentación.Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información, de 2013, traducida por Aenor a partir de la Norma ISO 690:2010 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, establece un marco general y unas directrices mínimas para la. Položky isbn a issn jsou standardními styly BibTeXu ignorovány, ale norma ISO 690 tyto údaje vyžaduje. Styl czechiso.bst, který se snaží této normy držet a tyto údaje zpracovat umí, takže tyto položky lze bez obav používat. (Dříve jsem tyto údaje dával do položky note, což ale není nejlepší řešení. Taktéž neurčuje norma ISO 690, jedná se o specifický typ dokumentů. Obecné informace naleznete na www Europa: pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů, která udávají jednotná stylistická pravidla a měla by sloužit jako referenční nástroj pro texty vydávané všemi orgány, institucemi a jinými subjekty Evroé unie. Čsn iso 690:2011. Výklad nové normy ČSN ISO 690 platné od 1. dubna 2011 pro bibliografické odkazy a citace dokumentů připravený Olgou Biernátovou a Janem Skůpou Od 1.4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010

Norma ISO 690: 2010 | Biblioteca de la UOC

Bibliografické reference - příklady podle ČSN ISO 690:201

Norma ISO 690 nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu: 4.1 Harvardský systém (forma jméno-datum) 4.1.1 Odkaz v textu Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok. Nová norma ISO 690 - Jak správně citovat v našem časopise. Abstrakt: V březnu 2011 vešla v platnost nová norma ISO 690 Pravidla pro bibliografi cké odkazy a citace informačních zdrojů, která přináší změny do práce vědeckých i pedagogických pracovníků škol i vědeckých institucí. Zatímco dosud jsme měli k dispozici. csplainnat.bst - český styl pro BibTeX dle ISO 690. Také TeXujete své dokumenty? A používáte BibTeX pro správu a vkládání seznamu citací? Pokud ano (a pokud alespoň některé dokumenty píšete česky , tak jste se určitě také poohlíželi po nějakém českém stylu pro BibTeX, který by pokud možno respektoval normu ISO 690.

Norma ISO 690-2 určuje, jak citovat i další typy dokumentů. Mezi další typy elektronických dokumentů může patřit např. elektronické nástěnky, diskusní fóra,zprávy, monografie, programy, databáze, FTP archiv, telnetová stránka 2. Odkazy na citace v odborném text Norma ISO 690: 2010 de referencias bibliográficas. Este documento proporciona normas, pautas y ejemplos para la creación de referencias bibliográficas de todo tipo de recursos, tanto publicados como no publicados. Las referencias bibliográficas deben dar lugar a la identificación única de la mayoría de los materiales impresos y no impresos Norma ISO 690 je dostupná ve volně šiřitelné podobě na stránkách ČNS ISO 690:2011.Dále existují interpretace ISO 690, které navrhují řešení nejednoznačností obsažených v původní normě.Podrobnou interpretaci a doplňující příklady citace ISO 690 nabízí online příručka Olgy Biernátové a Jana Skůpy.Je také. En quoi la norme ISO 690:2010 est-elle spécifique? Contrairement aux styles de citation tels que APA, MLA ou Chicago, l'ISO 690 énonce uniquement les lignes directrices générales expliquant quels éléments doivent être inclus dans une référence et quel doit être leur ordre Konkrétní způsob odkazování na literaturu upravují jednotlivé citační normy, kterých existuje velké množství. Pokud vám vyučující přesně normu nezadá, výběr je na vás. Jen pamatujte, abyste jednu normu dodržovali v celém textu. Dále se podrobněji podíváme jen na jednu z norem, ISO 690 (ČSN ISO 690 Bibliografické.

ISO 690 - Wikipedi

publikovaná norma ISO 690: 2010, þo je už jej tretie, podstatne zrevidované vydanie. Toto nové vydanie zárove ruší vyššie uvedené medzinárodné normy týkajúce sa tejto problematiky. Odborníci z Technickej komisie ISO/TC 46, t. j. spracovatelia textu sa rozhodli zlúiť obe pôvodn La norma UNE-ISO 690:2013 no prescribe un estilo concreto de referencia o de cita. Los ejemplos de cita en el texto contenidos en esta sección se basan en el sistema de citación Nombre y Fecha, comúnmente conocido como sistema Harvard

Styl ten definiują następujące normy: PN-ISO 690 DOKUMENTACJA.PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: ZAWARTOŚĆ, FORMA I STRUKTURA oraz norma PN-ISO 690-2 INFORMACJA I DOKUMENTACJA.Dokumenty elektroniczne i ich części, ale w powszechnym obiegu bywa też nazywana polską normą bibliograficzną Mezinárodní norma ISO 690 byla připravena technickou komisí ISO/TC 46, Informace a dokumentace, subkomisí SC 9, Identifikace a popis. Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání ISO 690:1987 a první vydání ISO 690-2:1997, jejichž celé texty byly sloučeny a technicky revidovány. 1 Předmět norm NORMA ISO 690:2010 Esta norma internacional proporciona directrices para la redacción de citas y referencias bibliográficas de todo tipo de recursos (monografías, publicaciones seriadas, contribuciones, patentes, materiales cartográficos, recursos electrónicos, música, grabaciones sonoras, estampas Norma ISO 690:2013. Ordenadas por número. Ej.: 3. Notas continuas a. Cita en el texto Igual que la anterior pero en este caso si hay más de una cita a un mismo recurso se les da números de nota separados, el que toque consecutivamente en la correlación general de citas. Ej.

Referencias Bibliográficas Según ISO 690 I y IIJak správně citovat časopisDisidencia Sin Animo de Lucro CMM (Nuestro granito deReferencias bibliográficasSitios web - Guía de Ingeniería - Guías de la BUS at

Norma STN ISO 690 z mÆja 2012 poskytuje nÆvod na tvorbu bibliografických odkazov a citÆcií, nepredpisuje vaak ich konkrØtny atýl. Norma stanovuje, ~e ka~dý œdaj vodkaze musí by zrete>neoddelený Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN. La norma ISO 690 aplica tanto para documentos impresos como para documentos electrónicos, en formato digital. Para ambos casos aplica la norma general para elaborar referencias, la cual considera la fuente de los datos, los caracteres de escritura, las abreviaturas y la puntuación Norma ISO 690:1987 (formato papel) e ISO 690-2:1999 (formato electrónico) para Referencias Bibliográficas Monografías En papel APELLIDOS, Iniciales del nombre. Título (en cursiva). Traductor; editor. Nº de edición. Lugar: editorial, año Norma Internacional ISO 690-2 ISO 639:1988, Código para la representación de nombres de los lenguajes. ISO 690:1987, Documentación - Referencias bibliográficas - Contenido, forma y estructura. ISO 832:1994, Información y documentación - Descripción bibliográfica y referencias - Reglas para la abreviación de términos bibliográficos.. La norma UNE-ISO 690:2013 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información es la traducción al castellano realizada por AENOR de la norma internacional ISO 690:2010 y contiene las indicaciones para la preparación de referencias bibliográficas y citas de todo tipo de recursos.. La norma no prescribe el uso de un formato y puntuación. NORMA ISO 690 + Od dubna 2011 + Obvyklé řazení jednotlivých údajů v citaci Jména tvůrců. Název. Vedlejší název. Vydání. Místo. Nakladatel. Datum. Počet stran. Edice. Číslo edice. Standardní identifikátor (ISBN, ISSN, doi). Dostupnost a přístup. Poznámky (rozměr, cena, dostupnost, jazyky, ochranná známka) + Mnoho.