Home

Kapraďorosty výskyt

Kapraďorosty je souhrnné označení pro několik podtříd suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány. Mají také pravé cévní svazky. Rozmnožování se děje především pomocí výtrusů, životní cyklus je rodozměna. Mezi kapraďorosty patří kapradiny, přesličky, plavuně a prutovky. Věda, která se jimi zabývá, se nazývá pteridologie. Rozvoj kapraďorostů probíhal již v prvohorách, díky tomu máme dnes fosilní. Oddenky- krátký poléhavý stonek. Kapradiny Oddělení- kapradiny Kapraď samec Papratka samičí Výskyt: vlhké stinné lesy. Listy jednoduše speřené. Výskyt- vlhké stinné lesy. Listy vícenásobně speřené. Oddělení-kapradiny netík Hasivka orličí Má řapíkaté listy Výskyt: borové lesy, písčitá půda Plavuně, přesličky, kapradiny (dříve kapraďorosty) Uč. s. 62 - 65 - Hlavní rostliny v prvohorách, stromovité (až 30m) - Vznik černého uhlí Kapradiny - Nejdokonalejší výtrusné rostliny - Výskyt po celé Zemi (výjimka pouště a polopouště) - V tropických oblastech i stromový vzrůs

Kapraďorosty - Wikipedi

 1. výskyt na rozhraní vody a souše dřevostředný cévní svazek rhizomoid + telomy (sterilní - asimilace, fertilní - sporangia) - nemají praé kořeny a list
 2. Kapradiny jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin čili kapraďorostů, jehož zástupci jsou hojně rozšířeni po celé Zemi. Současné druhy jsou většinou byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy. Vymřelé stromovité kapradiny se hojně vyskytovaly v permokarbonských lesích. Kapradiny se poprvé objevily ve spodním devonu a největší rozvoj zažily právě během karbonu a permu. V druhohorách a třetihorách spíše kapradiny.
 3. VÝSKYT A VÝZNAM KAPRADIN. ZÁSTUPCI KAPRADIN. ÚVOD. PLAVUNĚ, PŘESLIČKY A KAPRADINY JSOU VÝTRUSNÉ ROSTLINY S PRAVÝM VODIVÝM PLETIVEM. MAJÍ PODOBNÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS: - ROSTLINA VÝTRUS (VE VLHKU VYKLÍČÍ) . PROKEL. (2,5 CM, VLÁKNITÝ, LUPENITĚ SRDČITÝ) POHLAVNÍ ORGÁNY (
 4. Kapraďorosty Srovnání počtu druhů mechorostů s ostatními skupinami vyšších rostlin: mechorosty - 25 000, kapraďorosty 10 000, nahosemenné 800, krytosemenné 250 000 - 300 000 7-9

-KAPRAĎOROSTY-SEMENNÉ ROSTLINY. O:MECHOROSTY. Obecná charakteristika: -suchozemské výtrusné rostliny, převažuje gametofyt-váží vodu, ovlivňují mikroklima ekosystému a tvorbu podzemní vody, vytvářejí rašelinu-bezcévné, drobného vzrůstu, rozmnožování vázáno na vodu Výskyt: -lesy, kůry stromů, skály, holá ze Zápis do sešitu: Mechorosty • nejstarší suchozemské rostliny • nemají vytvořena vodivá a podpůrná pletiva → malý vzrůst, rostou v trsec Kapraďorosty. Prezentace je určená k výkladu učiva. Popisuje žákům stavbu, rozmnožování, význam a výskyt kapraďorostů. Dále seznamuje s významnými druhy plavuní, přesliček a kapradin. Stáhnout soubor. Soubor: vy-32-inovace-sada-xi-pr-8.ppt. Velikost: 2.12 MiB výskyt: především na podkladu s humusem (lesy, skály, louky, nížiny, hory) *Měřík čeřitý, měřík trnitý *Dvouhrotec chvostnatý *Bělomech sivý; ODDĚLENÍ HLEVÍKY *hlevík tečkovaný; KAPRAĎOROSTY. výtrusné cévnaté rostliny; charakteristická je heteromorfní rodozměna - převládá sporofyt nad gametofyte stromové kapradiny - v dnešní době výskyt v tropických lesích (např. Austrálie, Nový Zéland, Indonésie, Filipíny atd.), v období prvohor všude; sleziník - roste na starých zdech a v puklinách skal; Oddělení Přesličk

Kapraďorosty - Biomach, výpisky z biologi

Kapraď rozložená je druh kapradiny z čeledi kapraďovité. Kapraď rozložená Kapraď rozložená Vědecká klasifikace Říšerostliny Podříšecévnaté rostliny Odděleníkapraďorosty Třídakapradiny Řádosladičotvaré Čeleďkapraďovité Rodkapraď Binomické jméno Dryopteris dilatata A.Gray, 1848 Některá data mohou pocházet z datové položky Popiš životního cyklu kapradin. •1. Z výtrusu vyklíčí prokel na němž vzniknou samčí a samičí pohlavní orgány •2. Na prokelu dojde k oplodnění a z prokelu začne vyrůstat kapradina •Na kapradině buď na spodu listu (Kapraď samec) nebo na zvláštním listu se vytvoří kupky výtrusnic, které chrání ostěra •4 Největší karbonské druhy dosahovaly výšky až 40 metrů s dvoumetrovým průměrem kmene. V uhlonosných vrstvách se jejich fosilie nacházejí v hojném množství. Přesličky v období karbonu měly podobný vzhled jako dnešní druhy, dosahovaly však výšky až 20 metrů (podle některých údajů i 30 metrů) s metrovým průměrem kmene

Kapradiny - Wikipedi

2. KAPRAĎOROSTY tělo - rozčleněné na orgány (kořen, stonek, listy) mezi kapraďorosty patří: a) PLAVUNĚ - většinou chráněné (2 příklady Na slunných místech porostou kapraďorosty pouze tehdy, pokud budou mít trvale vlhkou půdu. Jejich listy však nebudou působit svěže. Potřebují místo chráněné před větrem a ideálně s vyšší vlhkostí vzduchu, například v blízkosti jezírka. Kapraďorosty jsou zajímavé i jako podrost pod vyššími dřevinami a keři Kapraďorosty. Prezentace je určená k výkladu učiva. Popisuje žákům stavbu, rozmnožování, význam a výskyt kapraďorostů. Dále seznamuje s významnými druhy plavuní, přesliček a kapradin. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xi-pr-8.ppt: Velikost: 2.12 MiB Kapraďorosty I. Cíle Žák vysvětlí životní cyklus kapraďorostů, definuje jednotlivé skupiny, jejich význam a výskyt. Časové rozvržení realizace úlohy 30 min Metodický pokyn Cílová skupina Žáci kvinty a 1.B Název tematického celku Kapraďorosty II. Název úlohy (DUM) DUM VY_32_INOVACE_01_1_18_BI1 Kapraďorosty II. Cíl

Kapraďorosty jsou velmi starou skupinou, jsou vaskulární druhy zeleně, suchozemské rostliny s tuhými dřevitými tkáněmi, které vytvářejí trubky, které se využívají na vedení vody a minerálů. Kapradina je druh rostliny s oddenkem, z něhož vyrůstají dlouhé hříženci. Rozmnožují se prostřednictvím výtrusů nemají ani semena, ani květiny a od ostatních. KAPRAĎOROSTY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. které tvoří husté klasy výskyt na celé Zemi, nejvíce v pralesech Ameriky Oddělení Lycophyta (Plavuně) dnes byliny,dříve i stromové většinou chráněné ! Víte, že sporami se dříve obalovaly pilulky. Vyšší rostliny Obecná charakteristika vyšších rostlin:nejdokonalejší skupina zelených rostlinmnohobuněčné organismyživí se fotoautotrofně, vzácně i heterotrofnědobře přizpůsobené životu na souši, některé se druhotně přizpůsobily vodnímu prostředítělo je kormusbývá zpravidla rozlišeno na kořen, stonek a listy (pouze u mechorostů charakter stélky)výjimkou.

LIŠEJNÍKY - vznik, výskyt; mapovník zeměpisný; pukléřka bublinatá; MECHOROSTY - stavba, výskyt; rašeliník; KAPRAĎOROSTY - stavba, výskyt; pérovník pštrosí; hasivka orličí; Vyobrazení Jak pěstovat kapraďorosty. Posted on 10. července 2020 23. června 2020. Kapraďorosty dodají vaší zahradě neopakovatelné kouzlo a přinesou do ní atmosféru lesa. Jak podpoříte jejich výskyt v zahradě? Posted on 12. srpna 2021 20. července 2021. Podpořte kvetení levandule letním střihem. Poradíme, jak ho udělat Vyšší rostliny = Cormobionta (= Telomobionta = Embryobionta) vylezly z vody - předchůdci zřejmě Chlorophyta chlorofyl a, b celulózní buněčné stěny škrob jako zásobní látka s největší pravděpodobností jsou nejbližší Parožnatky /Charophyceae/, Coleochaete tělo tvoří cormus - má rozlišená a specializovaná pletiva přechod na souš je pozvolný - závisí na ozónosféře vznik vodivých a krycích pletiv Dělení Podle organizační úrovně mechorosty. výskyt ve vodě; způsoby rozmnožování: příčné dělení (nepohlavní) pohlavní rozmnožování = KONJUGACE = spájení (zjednodušenné!!) spojení buněčnými ústy; makronukleus zaniká; mikronukleus se dělí, 2 zůstanou, trepky si vzájemně každá 1 vymění; trepky se oddělí mikronukleusy splynou; vznik 4 mikroukleusů a 4.

Systém vyšších rostlin - Biologie - Referáty Odmaturu

Výskyt pouze na hlubokých vátých píscích v nejteplejších oblastech, i ve změněných porostech výskyt alespoň některého psamofilního druhu. Doubravy s ptačím zobem na píscích (1 B-BD 2-3) se liší větší druhovou diverzitou s výskytem mezotrofních až eutrofně-kalcifilních druhů Maturitní témata z biologie 1. Obecné vlastnosti živých soustav - obecné vlastnosti živých soustav; chemické složení živých soustav (biogenní prvky, voda, anorganické látky, nukleové kyseliny Toulovcovy maštale jsou přírodní rezervací, jež se nachází na rozmezí České tabule a Českomoravské vrchoviny. Největší dominantou tohoto území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (např. mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy) V rezervaci je výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Název Toulovcovy Maštale dostaly podle pověsti o loupeživém rytíři Toulovcovi, jenž se zde skrýval v neklidných dobách se svojí družinou. Odtud vyjížděl na Moravu, kde dobýval sídla velmožů, nebo přepadal bohaté kupce Kapraďorosty I. Žáci kvinty a 1.B Žák vysvětlí životní cyklus kapraďorostů, definuje jednotlivé skupiny, jejich význam a výskyt. VY_32_INOVACE_01_1_17_BI1: 18 Kapraďorosty II. Žáci kvinty a 1.B Žák pojmenuje a pozná významné druhy kapraďorostů. VY_32_INOVACE_01_1_18_BI1: 19 Nahosemenné rostliny.

kapraďorosty, cévnaté rostliny • vytvářejí organickou hmotu ve vodách • ve vodách jsou to zelené organismy: sinice, řasy, mechorosty, • některé skupiny mají typický výskyt v daném typu vod. 1. žraní = spásání = grazing • nejvýznamnější spásání velkými perloočkam Kapraďorosty - vyhynulé stromové formy - uhlí, současné druhy, stavba těla, výskyt, význam, zástupci, ochrana Kapradiny Plavuně Přesličky Z - průmyslové oblasti těžby černého uhlí Zkameněliny prvohorních druhů stromových kapradin .Porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede příklady jejic

Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Přírodní rezervace Toulovcovy maštale se nachází nedaleko Proseče u Skutče. Projít se zde můžete pískovcovým skalním městem, ve kterém podle pověsti. Hlavní výskyt andezitu je vázán na mladá pásemná pohoří. Na jeho složení se podílí především plagioklasy, oligoklas a andezín, z tmavých minerálů hlavně amfibol a pyroxen, méně biotit. Vyrostlice tvoří jak živce, tak i tmavé minerály. Drobné výskyty andezitů jsou v širším okolí Uherského Brodu

- 1 - PŘÍRODOPIS Mechorosty Ročník 7. 22.2.- 26.2.2013 Autor: Mgr .Margita Havlíková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. stolet KAPRAĎOROSTY Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

-mezi kapraďorosty patří 4 třídy - psilofyty, plavuně, přesličky, kapradiny!!! tyto třídy lze také řadit jako samostatná oddělení →v prvohorách (devon) velikého, stromovitého vzrůstu, až 30 metrů → zapadaly do bahna →zisk černého uhlí →dnes bylinný vzrůst Oddělení (Třída): PSILOFYTY =vyhynulé-ryniofyty - podle rostliny rhynia - jednoduše větvené. Výskyt pouze na hlubokých vátých píscích v nejteplejších oblastech, i ve změněných porostech výskyt alespoň některého psamofilního druhu. Doubravy s ptačím zobem na píscích (1 B-BD 2-3) se liší větší druhovou diverzitou s výskytem mezotrofních až eutrofně-kalcifilních druhů

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

 1. Nahosemenné rostliny jsou skupinou oddělení, tvořících mezistupeň mezi kapraďorosty a rostlinami krytosemennými. Za účelem rozmnožování se u těchto rostlin poprvé vytvořil speciální rostlinný orgán, zvaný semeno. Semeno vzniká po dopadu pylového zrna na bliznu a následném splynutí samčí a samičí pohlavní buňky
 2. Dalším důvodem ochrany je výskyt chráněných rostlin a živočichů: různé mechy a kapraďorosty nebo mloka skvrnitého. Přírodní památka Pivnická rokle Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč 125 telefon: 469 319 413 mastale@mastale.cz www.mastale.cz. Mapa Pivnická rokle
 3. ulosti byly velké plochy lesa káceny pro potřebu výroby vápna a dřevěného uhlí, používaného v tavících pecích k výrobě železa. V okolí těchto míst a obcí byl.
 4. Proto nepřekvapuje, že asi 1/3 zdejších druhů tvoří kapraďorosty (celkem 28), které se snadněji šíří větrem. Květena vykazuje zřetelné souvislosti s flórou dalších subantarktických území, např. s Ohňovou zemí (např. výskyt rodu Acaena),.
 5. Příklady rostlin s různou přizpůsobivostí k podmínkám prostředí: Mezi faktory prostředí, které jsou velmi důležité pro výskyt rostlin, patří pH prostředí - především půdy.Půdní reakce čili pH půdy je výsledkem velmi složitých souvislostí mezi půdním podkladem (zda půda vzniká na vápencích, rulách, žulách nebo jiných nerostech a horninách.
 6. Vyšší rostliny. Obecná charakteristika vyšších rostlin: - nejdokonalejší skupina zelených rostlin - mnohobuněčné organism

Vyšší rostliny - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Pryskyřníkovité (Ranunculaceae) - suchozemské byliny, vzácně vodní, výjimečně liány. Listy střídavé, dělené, palisty zpravidla chybí. Květenství hroznovité nebo květy jednoduché, pravidelné, pětičetné, květní obaly rozlišeny v kalich a korunu (pryskyřník), nebo jen okvětí (sasanka). Mnoho tyčinek a pestíků uspořádaných ve šroubovici. Gyneceum. Kapradiny jsou staré rostliny, které se vyvinuly přibližně před 350 milióny lety. Rostly v bažinatých lesích, svého vrcholu dosáhly v období karbonu. Kmeny některých druhů měřily v průměru kolem metru a dosahovaly výšky až 30 metrů. Byly zakončeny korunou krajkových vějířovitých listů, dlouhých až tři metry a. Budislavské skály jsou od Hradce Králové vzdáleny 62 kilometrů, což je asi hodinku cesty autem, směrem na Holice, Vysoké Mýto, Nové Hrady u Skutče, Proseč a Budislav.Pro přesnou polohu využijte GPS: 49°48'47.33″N 16°09'20.20″E.. Je to nejrozsáhlejší komplex pískovcových skal v Pardubickém kraji. Bohužel toto místo není zatím moc známé

Video: Výpisky z biologie - Edisc

Kapraď rozložená - Wikipedi

Sledování a výzkum přírodních hodnot území. Správa CHKO je odbornou organizací ochrany přírody. Důležitou součástí její práce je poznávání přírodních hodnot spravovaného území a sledování a vyhodnocování změn, které v krajině probíhají Test 7 - Kapraďorosty. 1. Kapraďorosty jsou považovány za cévnaté rostliny nejméně přizpůsobené životu na souši. Která z jejich vlastností nejvíce podporuje tento názor? a) převaha sporofytu nad gametofytem. b) bičíkaté spermie. c) přítomnost vodivých pletiv. d) rozdíly mezi gametofytem a sporofytem 2 Charakteristika Kapradí patří mezi nejpřekvapivější rostliny na světě. Jejich kmen je víceméně tenký, ale jejich listy mohou snadno přesáhnout délku dvou metrů. Z dálky vypadají jako palmy, i když si je není čím mýlit, protože nemají nic společného. I když nemají květiny, to jim nezabránilo v tom, aby patřily k nejoblíbenějším rostlinám na zahradách. Výskyt a význam mechů nejčastěji rostou na stinných a vlhkých místech, po dešti nasávají hodně vody, a tím pomáhají zadržet vláhu pro ostatní rostliny často osídlují i skály - svými příchytnými vlákny postupně rozrušují horninu a vytvářejí první vrstvičku humusu, v níž se později uchytí další rostliny.

OKD Pravěké rostlin

Základní údaje: Přírodní památka Kladnatá-Grapy představuje podmáčené smrčiny s pestrou mozaikou různých stanovišť - balvanitými svahy se skalními výchozy, rašeliništi i prameništi.Nachází se v nadmořské výšce 765 až 910 m na jihozápadně exponovaných svazích pod vrcholy Kladnatá (918,0 m) a Grapa (892,2 m) v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských. Kapraďorosty 1. DUM je zaměřen na opakování a prohloubení učiva. 246 stažen.

V zahradě jak v lese

 1. Katedra botaniky, Brno: Systém a vývoj sinic a řas. Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika , tel. +420 549491434, fax +420 541211214. Systém a vývoj sinic a řas. Poznámka: Znalost částí textu, které jsou odsazeny od okraje, nebude požadována ke zkoušce ze zhuštěného předmětu Systém a evoluce rostlin. Upozornění.
 2. Zápisy z přednášek, bohatě stačí ke zkoušce botanika pojmy: botané rostlina jsou vyčleněny botanické disciplíny anatomie rostlin vnitřní stavba rostli
 3. Předmět je koncipován jako rozšiřující studium sinic, řas a hub, navazující na předmět Základy systému a fylogeneze nižších rostlin a hub Bi2BP_BHNP. 1. Cyanobacteria (syn. Cyanophyta) - sinice (cyanobakterie). Charakteristika, diferenciace stélky, buněčné struktury, specifické struktury sinic, význam se zaměřením na.
 4. Mechorosty Výskyt a význam - lesy, vlhká místa - ochrana lesní půdy - domov drobných živočichů Zástupci - játrovky - porostnice mnohotvárná mechy - ploník obecný, rašeliník, bělomech sivý Stavba mechové rostlinky ploník obecný Rodozměna - střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování - rozmnožují se.
 5. Cyklus kapradin Kapraďorosty - Wikipedi . Kapraďorosty (Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik podtříd (dříve považovaných za oddělení) suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list).Mají také pravé cévní svazky
 6. Vyučující Ivana Pařízková. Týdenní úkol je zadaný v umimematiku.cz a v pracovním sešitě. Měřítko mapy: skutečné vzdálenosti a měřítko mapy či plánu. Konstrukční úlohy: sestrojení útvaru se všemi náležitostmi - náčrtkem, symbolickým postupem konstrukce a rozborem počtu řešení. Poměr: základy pojmu, recepty
 7. Kapraďorosty (Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik podtříd (dříve považovaných za oddělení) suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list).Mají také pravé cévní svazky. . bystřinov vÝskyt a vÝznam kapradin. vÝskyt - mimo pouŠtÍ a.

Významný je rovněž výskyt ohrožené střevle potoční v Chlumském potoce. GPS souřadnice. 49˚ 46` 6.86``N 15˚ 20` 59.86``E Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka černá (Vaccinium mirtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetsella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana) a. Kapraďorosty (stavba těla, metageneze, ekologický význam, plavuně, přesličky, kapradiny) 11. (ekologie jako věda, ekologická valence, vliv prostředí na výskyt organismů-charakteristika faktorů) 58. Ekosystém, vztahy mezi organismy, biocenóz

Umělá rostlina Kapradí 70 cm - hk-green

Snímek 1 - RVP.C

Rostlina vytrvalá, vytrvalá rostlina je rostlinaPenzion u pily, ubytování Nové Hrady Východní Čechy

Vyšší rostliny › Biologie › Uč se online! - Vše co

Přeslička poříční – WikipediePenzion u pily, ubytování Nové Hrady u LitomyšleTmesipteris – WikipediePPT - Nižší rostliny - Řasy PowerPoint Presentation - IDNepukalka obtížná – Wikipedie

Rostliny - atlas rostlin a herbář rostlin s popisem, abecední seznam + foto - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Kapraďorosty, jejich význam pro další evoluci cévnatých rostlin, biologie (včetně rodozměny), isosporické a heterosporické plavuně (Lycopodiophyta). Krušnohorská oblast (saxothuringikum) - regionální vymezení a členění, vývoj, stratigrafie a typické horniny a zkameněliny Výskyt lišejníků. Lišejníky se vyskytují velmi často na stanovištích s extrémními životními podmínkami (jiné organismy zde žít nemohou) - skály, kmeny stromů, zdi. Rostou velmi pomalu, nesnáší konkurenci. Pro značnou citlivost na znečištěné prostředí bývají lišejníky využívány jako tzv Početně mezi nimi dominují kapraďorosty, orchideje a bromelie, vyskytující se převážně na kmenech a v korunách stromů jako epifyté. Pozoruhodný je tu i výskyt epifytických kaktusů z rodu Rhipsalis: ty lze pozorovat i na stromech u vodopádů Kapraďorosty (Lycopodiophyta a Monilophyta) - diverzita životních cyklů, ekologie a výskyt jednotlivých skupin. Srovnání nahosemenných a krytosemenných dřevin: anatomie, ekologie, rozšíření. Původ a hlavní diverzifikační linie krytosemenných Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis agg. a Urtica dioica), kapraďorosty (Dryopteris filix-mas) a druhy svazu Carpinion betuli (např. Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus a Stellaria holostea). V porostech se obvykle vyskytuje 25-40 druhů cévnatých rostlin na.